Khutbah Jumaat

29 Sep 12:30 - 13:15 29 Sep 12:30 - 13:15 - Putatan Putatan
Masjid Daerah Putatan Masjid Daerah Putatan
Khatib OKK Haji Mohd Yunus bin Haji Ismail Bilal Latim bin...   More info

Khutbah Jumaat

06 Oct 12:30 - 13:15 06 Oct 12:30 - 13:15 - Putatan Putatan
Masjid Daerah Putatan Masjid Daerah Putatan
Khatib Ustaz Haji Zulfawzy bin Haji Ag. Besar Bilal Shamsuri bin Haji...   More info

Khutbah Jumaat

13 Oct 12:30 - 13:15 13 Oct 12:30 - 13:15 - Putatan Putatan
Masjid Daerah Putatan Masjid Daerah Putatan
Khatib Ustaz Mohd Jumat bin Abdul Razak Bilal Basri bin...   More info

Compliance To Safety and Health Committee 1996

16 Oct 08:00 - 17:00 16 Oct 08:00 - 17:00 - Putatan Putatan
EXTAC Training Room EXTAC Training Room
  More info

Khutbah Jumaat

20 Oct 12:30 - 13:15 20 Oct 12:30 - 13:15 - Putatan Putatan
Masjid Daerah Putatan Masjid Daerah Putatan
Khatib Ustaz Haji Awaludin bin Nasution Bilal Latim bin...   More info

Khutbah Jumaat

27 Oct 12:30 - 13:15 27 Oct 12:30 - 13:15 - Putatan Putatan
Masjid Daerah Putatan Masjid Daerah Putatan
Khatib Ustaz Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail Bilal Shamsuri bin Haji...   More info

Compliance to OSHA 1994

30 Oct 08:00 - 17:00 30 Oct 08:00 - 17:00 - Putatan Putatan
EXTAC Training Room EXTAC Training Room
  More info

Khutbah & Solat Jumaat

03 Nov 12:30 - 13:15 03 Nov 12:30 - 13:15 - Putatan Putatan
Masjid Daerah Putatan Masjid Daerah Putatan
Khatib Jamil bin Hamzah Bilal Basri bin...   More info

Khutbah Jumaat

10 Nov 12:30 - 13:15 10 Nov 12:30 - 13:15 - Putatan Putatan
Masjid Daerah Putatan Masjid Daerah Putatan
Khatib Imam Haji Hannan bin Haji Ismail Bilal Latim bin...   More info

Khutbah Jumaat

17 Nov 12:30 - 13:15 17 Nov 12:30 - 13:15 - Putatan Putatan
Masjid Daerah Putatan Masjid Daerah Putatan
Khatib OKK Haji Mohd Yunus bin Haji Ismail Bilal Shamsuri bin Haji...   More info

Effective Supervision Skill

23 Nov 08:00 - 24 Nov 17:00 23 Nov 08:00 - 24 Nov 17:00 - Putatan Putatan
EXTAC Training Room EXTAC Training Room
  More info

Khutbah Jumaat

24 Nov 12:30 - 13:15 24 Nov 12:30 - 13:15 - Putatan Putatan
Masjid Daerah Putatan Masjid Daerah Putatan
Khatib Sahibus Samahah Datuk Haji Bungsu@Aziz bin Haji Jaafar (Mufti Negeri Sabah) Bilal Basri bin...   More info

Khutbah Jumaat

01 Dec 12:30 - 13:15 01 Dec 12:30 - 13:15 - Putatan Putatan
Masjid Daerah Putatan Masjid Daerah Putatan
Khatib Ustaz Abd. Razak bin Hamdin Bilal Latim bin...   More info

Khutbah Jumaat

08 Dec 12:30 - 13:15 08 Dec 12:30 - 13:15 - Putatan Putatan
Masjid Daerah Putatan Masjid Daerah Putatan
Khatib Ustaz Zainal bin Malik Bilal Shamsuri bin Haji...   More info

Khutbah Jumaat

15 Dec 12:30 - 13:15 15 Dec 12:30 - 13:15 - Putatan Putatan
Masjid Daerah Putatan Masjid Daerah Putatan
Khatib Ustaz Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail Bilal Basri bin...   More info

Khutbah & Solat Jumaat

22 Dec 12:30 - 13:15 22 Dec 12:30 - 13:15 - Putatan Putatan
Masjid Daerah Putatan Masjid Daerah Putatan
Khatib Jamil bin Hamzah Bilal Latim bin...   More info

Khutbah Jumaat

29 Dec 12:30 - 13:15 29 Dec 12:30 - 13:15 - Putatan Putatan
Masjid Daerah Putatan Masjid Daerah Putatan
Khatib OKK Haji Mohd Yunus bin Haji Ismail Bilal Shamsuri bin Haji...   More info


© 2017 Siguez