Misang Filipino sa CDM Jul 15

Misang Filipino sa CDM Nov 18

18 Nov 12:00 - 15:00 18 Nov 12:00 - 15:00 - Bayan Lepas Bayan Lepas
Church of Divine Mercy Sg Ara Church of Divine Mercy Sg Ara
  More info

Misang Filipino sa CDM Dec 16

16 Dec 12:00 - 15:00 16 Dec 12:00 - 15:00 - Bayan Lepas Bayan Lepas
Church of Divine Mercy Sg Ara Church of Divine Mercy Sg Ara
  More info


© 2018 Siguez